Åpen Kirkegruppe

Bli medlem

Som medlem, er du en viktig støttespiller for arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Enten du vil engasjere deg i styrer eller utvalg, eller være passivt medlem, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn!

Åpen Kirkegruppe mottar ikke noen form for offentlig støtte. Derfor er midlene som våre medlemmer bidrar med gjennom medlemskontingenten, viktige for å kunne drive gruppa og være den sterke og vitale stemmen i det kirkelige landskapet som vi ønsker å være.

Å melde seg inn i Åpen Kirkegruppe er en aktiv handling for et kristen-Norge med stor takhøyde. I tillegg støtter du da kristne skeive i andre land i Europa.

Årlig medlemskontingent (2019):
  Vanlig medlem:                     Kr 350,-
  Student, honnør, lavtlønnet: Kr 250,-
  Støttemedlem:                      Kr 100,-

Kontingenten betales inn til kontonr. 9235.19.55386.
Det er selvfølgelig lov å gi en gave i tillegg til kontingenten. Vi takker for all økonomisk støtte!

Meld deg inn her!

Medlemskap: