Åpen Kirkegruppe

Åpen Kirkegruppe Trøndelag

Alle gudstjenester holdes i Vår Frue kirke i Sunnivakapellet kl 19.

 

Ta gjerne kontakt lokalt:

ÅPEN KIRKEGRUPPE FOR LESBISKE OG HOMOFILE I TRØNDELAG

POSTBOKS 9168, Ilsvika

7428 TRONDHEIM

e-post: aktrondelag@gmail.com

konto: 9235.28.50936 – org.nr. 996 148 939