Åpen Kirkegruppe

Litteraturliste

Hva er galt med islam? - Irshad Manji

Publisert 15. November 2011

Den kanadiske TV-journalisten Irshad Manji oppfordrer muslimer over hele verden til å ta et oppgjør med fundamentalistiske sider ved egen religion. Nå har hun skrevet boka "Hva er galt med islam?" og gjennom store deler av boka snakker Irshad Manji rett fra levra.

Jonas Gardell - Om Gud

Publisert 15. November 2011

Jonas Gardells bok "Om Gud" preker ikke og fordømmer ikke. Derimot er den en studie i gudsbegrepet som bør appellere til både troende og tvilende. "Om Gud" er en morsom og fascinerende bok om hvordan Gud er blitt den han er blitt opp gjennom historien og et forsøk på å forklare hvorfor de kristne innad strides. Ikke minst er dette spennende lesning for den som husker lite eller aldri har satt spørsmålstegn ved de gamle historiene man lærte som barn.

Frihetens festning - så fast en borg? - av Kjetil Hafstad

Publisert 15. November 2011

Kjetil Hafstad tar et tilbakeblikk på samlivsdebatten i kirken og i resten av samfunnet i løpet av det hundreåret vi har bak oss. Hva mente kirkens representanter om samliv, skilsmisse, gjengifte? Og hva sa de politiske organer, lovgiverne? Forfatteren ender opp med en inngående drøfting av dagens debatt om homofile i kirken, en debatt som etter hans oppfatning har låst seg. Sentralt for ham står det kristne menneskesynet, som må gi plass for det hele mennesket, også seksualiteten, også homoseksualiteten. Sentralt står også skriftsynet, hvordan det Hellige Ord skal leses i vår tid. Boken er et forsøk på å løse opp en debatt som akkurat nå rir kirken som en mare.

Danse med Gud

Publisert 15. November 2011

Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile er stadig i media vedrørende boka "Danse med Gud". Boken "Danse med Gud - Skeive prekener, bønner og dikt" er en prekensamling som henvender seg spesielt til lesbiske og homofile. Tekstene i boka kan være med å gi trøst og styrke, men kan også skape debatt og bidra til kamp mot undertrykkelse og usynliggjøring.

Kan kjøpes på fredagsmessen eller via The Pink Pen.