Åpen Kirkegruppe

Kontakt

  • For presse: Kontakt styret. 
  • Ønsker du noen å snakke med? Vi vil anbefale Kirkens SOS på tlf. 815 33 300. De har taushetsplikt og snakker gjerne med deg om ulike sider ved livet, troen, legning og kirke, samt mye annet. På gudstjenestene til Åpen Kirkegruppe er det prest til stede som du gjerne kan be om en samtale med. Ellers er kirkekaffen etter gudstjenestene våre gjerne en fin arena for en uformell prat med andre skeive som kan være gode å snakke med.
  • Ønsker du å gi en gave til vårt arbeid? Vårt kontonummer er 9235.19.55386. Vi takker hjerteligst!

Adresse:
Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile
Postboks 6712 St.Olavs plass
0130 Oslo

Tlf. leder ÅK Oslo, Åsmund Aksnes: 452 37 454

e-post: leder@apenkirkegruppe.org

For media: Vi anbefaler kontakt med Oslo Kristelige Studentforbund, eventuelt Åpen folkekirke dersom vi ikke kan besvare henvendelser selv. 
Styre og utvalg
ÅKs Styre
Gudstjenesteutvalget (GU)
Kvinneutvalget (KU) - Sovende utvalg
Foreldregruppa