Åpen Kirkegruppe

Offer til Åpen Kirkegruppe?

Åpen Kirkegruppe får stadig henvendelser fra menigheter som ønsker å gi et offer/kollekt til oss. Det setter vi stor pris på! Les mer her om hva pengene kan gå til:

Først og fremst vil du med kollekt/offer bidra til at organisasjonen kan vedlikeholdes og videreutvikles, slik at vi kan være en synlig stemme utad i kirkelandskapet og delta på Kirkemøter. Et annet punkt er seminarer og konferanser innenlands og utenlands, der Åpen Kirkegruppe har lange tradisjoner. Åpen Kirkegruppe er en frivillig organisasjon, det er ingen ansatte, men mange som stiller opp og bruker mye tid. Derfor vil en gave til oss bety at vi kan gjøre mer arbeid, og at flere kan dra nytten av det viktige arbeidet vi driver med.

Vi vil gjøre oppmerksom på at per dags dato er ikke Åpen Kirkegruppe en nasjonal organisasjon, men består av lokale, selvstendige grupper i Bergen, Trondheim og Oslo. Det er Oslogruppa som eier og drifter denne nettsiden, og kontonummeret som står under er til Oslogruppa. Nå er det slik at Åpen Kirkegruppe Oslo likevel har en del kontakt med medier og ofte blir profilert som nasjonale, siden vi er lokalisert der vi er. Skulle du ønske å gi en gave til en annen ÅK-gruppe, vennligst ta kontakt med oss på leder@apenkirkegruppe.org, så skal vi videreformidle kontakt. Ta gjerne også kontakt på samme mailadresse ved andre henvendelser eller spørsmål.

Vi er også takknemlig for gaver fra enkeltpersoner som vil støtte vårt arbeid.

Vår bankkonto (Åpen Kirkegruppe Oslo) : 1506.35.57207