Åpen Kirkegruppe

Åpen Kirkegruppe i sommer

Åpen Kirkegruppe tar sommerferie - men ikke helt. Regnbuemessen under Oslo Pride blir nemlig et høydepunkt i sommer!

Neste vanlige gudstjeneste i Frogner kirkes kapell blir fredag 1. september kl 19.30. Men vi er aktivt med på Oslo Pride som arrangeres fra fredag 23. juni til søndag 2. juli. Se egen artikkel!