Åpen Kirkegruppe

Årsmeldingen 2017 - Årsmøte 6. april

Fredag 6. april avholdes årsmøte i Åpen Kirkegruppe - rett etter kirkekaffen. Her har kan du lese styrets årsmelding for 2017.

Årsmeldingen kan hentes ned i pdf-format.