Åpen Kirkegruppe

ÅRSMØTE 2021

Åpen kirkegruppe inviterer medlemmer og støttespillere til årsmøte søndag 27.juni kl. 19. Sted for årsmøtet vil bli kunngjort i løpet av uka. Det er mulig at alt blir digitalt. På grunn av koronasituasjonen må alle som ønsker å delta melde seg på pr. e-post til leder@apenkirkegruppe.org

 

På årsmøtet vil følgende bli behandlet;
- Valg av nytt styre. Vi har 6 kandidater som har sagt seg villig til å gjøre en innsats for Åpen kirkegruppe.
- årsmelding
- regnskap
- Eventuelt
 
Det er kommet inn forslag om å legge ned åpen kirkegruppe. Det krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
Hvis noen har saker til årsmøtet må dette sendes styret på epost innen søndag 20.juni.
Ha en god sommer!
Styret