Åpen Kirkegruppe

Årsmøte flyttet til 6. april

Årsmøtet i Åpen Kirkegruppe blir arrangert i kirkestuen til Frogner kirke, Bygdøy allé 36, fredag 6. april ca. kl 20.30, det vil si etter kirkekaffen

Uansett om du er medlem eller ikke, er du hjertelig tilstede på årsmøtet. Blir det aktuelt med stemmegivning, må du imidlertid være medlem.
Og hvorfor ikke bli medlem? Det koster ikke all verden, og du kan melde deg inn her og nå:

Årlig medlemskontingent (2017):
  Vanlig medlem:                     Kr 350,-
  Student, honnør, lavtlønnet: Kr 250,-
  Støttemedlem:                      Kr 100,-

Kontingenten betales inn til kontonr. 9235.19.55386.

 

Årsmøtet vil inneholde vanligs saker som styrets årsberetning 2017, regnskap 2017, budsjett 2017 og valg. Kanskje du skal gjøre en innsats ved å si ja til å være med i styret? I tillegg trengs det folk til mer praktiske oppgaver.
Har du meninger, ideer eller ønsker, er årsmøtet en fin anledning til å komme fram med dem. Det blir satt av tid til en åpen samtale rundt situasjonen og framtiden for Åpen Kirkegruppe.
Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelige her så snart de foreligger.

 

Fredag 6. april kan du med andre ord oppleve både gudstjeneste, kirkekaffe og årsmøte! Det kan bli litt av en fredagskveld...