Åpen Kirkegruppe

Årsmøte!

Fredag 6.mars 2020 er det årsmøte i Åpen kirkegruppe kl. 20 i kirkestua til Frogner kirke. Dette er i etterkant av gudstjenesten som starter kl. 19

Saksliste;

1. Godkjenning av innkalling (merk at innkalling i år kun skjer via vår nettside og Facebook)
2. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
3. Valg
4. Årsmelding 2019
5. Regnskap 2019
6. Budsjett 2020
7. Åpen kirkegruppe går inn som en del av FRI
8. Diverse

# # # # # #

Sak nr. 7 er innmeldt av Aasmund Robert Vik, Randi Solberg, Eli ragna Tærum, Karen Onshuus, Bjørn Rasmussen, Bjørn Roger Hansen, Helge Evju og Yngve Bjørklund.

Vedlagt forslaget er følgende begrunnelse;

Vi, veteraner i ÅK med forskjellig fartstid, vil gå inn for at ÅK går tilbake til å bli en del av FRI. I sin tid ble det vedtatt at ÅK Norge skulle dannes, men det ble ingen realitet. Den kirkepolitiske argumentasjon og strategi fra den gang har ingen relevans lenger - her har Åpen Folkekirke kommet inn, overtatt og viderefører ÅKs synspunkter. Åpen Kirkegruppe oppsto innen DNF-48, og vi vil gjerne se den tilbake til sitt opphav. Vi mener at ÅK har sin naturlige plass i den mangfoldige norske LHBT+ - politiske storfamilien og at vi vil ha mer innflytelse på FRI ved å være innenfor og ha organisasjonen i ryggen enn å være løsrevet som i dag.

# # # # # #

Hvis forslaget blir vedtatt på årsmøtet vil en prosess med FRI kunne starte i etterkant. Når en avtale med FRI er ferdig vil denne legges fram for ekstraordinært årsmøte i Åpen kirkegruppe for endelig godkjenning.