Åpen Kirkegruppe

Årsmøtedokumentene klare

Fredag 2. juni gjennomføres årsmøtet i sammenheng med kirkekaffen etter gudstjenesten. Nå er dokumentene klare.

Som vedlegg til denne meldingen finner du Styrets årsmelding 2016 og Regnskap 2016/Budsjett 2017.

Årsmøtet gjennomføres som en god "dessert" til kirkekaffen. Både medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkomne, selv om kun medlemmer naturlig nok har stemmerett. (Du kan selvfølgelig mer enn gjerne bli medlem der og da.)

Kanskje du er klar for en ekstra innsats for Åpen Kirkegruppe?