Åpen Kirkegruppe

Årsmøtet utsatt

Det annonserte årsmøtet fredag 3. februar er utsatt. Det betyr at denne fredagen blir en vanlig Åpen Kirkegruppe-kveld, med gudstjeneste og kirkekaffe/prat.

Det er bare frivillige folk som leder Åpen Kirkegruppe. Nå har arbeidspresset rett og slett vært så stort i forhold til tilgjengelig tid, at det ikke har vært mulig å få årsmøtepapirene ferdige i tide. Vedtektene sier at papirene skal sendes ut senest to uker før årsmøtet. Det går ikke.
Vedtektene sier også at årsmøtet skal avholdes innen 30. juni, så det er fortsatt mye tid å ta av, men alle er jo tjent med at møtet gjennomføres så snart som mulig.
Ny innkallelse vil komme så snart ny dato er fastsatt. Så følg med, følg med...