Åpen Kirkegruppe

Bli med på fagdag - "Sammen mot overgrep"

Norges Kristne Råd og Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter inviterer til fagdag for det kirkelige nettverket "Sammen mot overgrep" 12/6.

MÅL: Invitere til dialog og bygge nettverk for å gjøre en kartlegging for veien videre med migrantmiljøer i Norge. Gi kunnskap og bygge nettverk som bredden av kirkesamfunnene kan ha nytte av.

MÅLGRUPPER: Kirkeledere og medarbeidere, ansvarlige i kristelige institusjoner og organisasjoner. Frivillige i menigheter og andre som er interesserte i tematikken

TEMA: "Trygge familier og trygge menigheter - en fagdag om barns rettigheter"

TID: Tirsdag 12. juni kl 09.00-13.00

STED: Gjestehuset Lovisenberg. Lovisenberggt. 15A, Oslo

PRIS: Kr 100,-

PÅMELDING: Innen fredag 8. juni via lenken https://tinyurl.com/y8rjhj3q eller ved å sende e-post til post@kirkeligressurssenter.no.

MER INFO: Se vedlagte pdf-dokument