Åpen Kirkegruppe

Blir du diskriminert? Seminar 27/6

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer alle til seminar om diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hva har skjedd etter at Norge fikk et diskrimineringsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2014? På hvilke områder skjer diskriminering, og hvem opplever diskriminering?
Ombudet oppsummerer hva som har skjedd etter tre år med loven:

  • Hvilken betydning har loven for deg?
  • Hvilke endringer har loven ført med seg?
  • Hva slags saker har kommer til LDO?
  • Hvilke tendenser ser vi på bakgrunn av sakene ombudet har mottatt?
  • Hvor går veien videre?

Seminaret er en del av Oslo Pride House. LDO vil legge fram sine erfaringer med loven og rettstilstanden på området. Deretter blir det en samtale med leder av FRI, Ingvild Endestad, professor ved UiO, Anne Hellum, leder av Skeiv Verden, Timothy Sziachetko, og leder av Menneskrettsalliansen, Jan Elisabeth Lindvik. Avslutningsvis vil Runa Lundberg snakke om diskriminering av LHBT i et ungdomsperspektiv og oppsummere seminaret sammen md likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Konferansen er åpen for alle. Påmelding til pamelding@ldo.no med navn, antall personer og kontaktinformasjon.

Lokalene er universelt utformet. Trenger du tegnspråktolk eller er det andre forhold som arrangøren bør kjenne til, er det fint om du gir beskjed.

Dato: Tirsdag 27/6 2017

Tid: 16.00-17.30.Kaffe/te serveres fra kl 15.30

Sted: Marieboes gate13, 1. etasje (LDO sine lokaler - rett ved Rockefeller)

Pris: Gratis