Åpen Kirkegruppe

Eget LHBT-utvalg i kirken

Hvordan er situasjonen for ansatte og frivillige med LHBT-identitet i kirken? Dette skal nå kartlegges - og gjøres noe med. Bra!

Kirkerådet vedtok 14. september å opprette et LHBT-utvalg for å følge opp Bispemøtets rapport om situasjonen for ansatte og frivillige med LHBT-identitet i kirken.

Utvalget oppnevnes med inntil 7 medlemmer og skal bestå av medlemmer  med ulik LHBT-identitet, ulik alderssammensetning og geografisk tilhørighet. Bispemøtet, Kirkerådet og KA skal være representert i utvalget. 

Kirkerådet vedtok også at det skal gjennomføres en arbeidslivsundersøkelse som kan belyse dagens situasjon for ansatte i Den norske kirke med LHBT-identitet. Samtidig skal det utvikles et kurs- og samtaleopplegg for å øke kompetansen om spørsmål knyttet til LHBT, kjønn og seksualitet. 

- Den norske kirke skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver, og må arbeide videre med områder som reguleres av likestillings- og diskrimineringslovverket. Det er en selvfølge personer med LHBT-identitet deltar med sin kompetanse og livserfaring, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Åpen Kirkegruppe har meldt sin interesse for å delta i utvalget. - Det er neppe noen gruppering i det kirkelige landskapet som har mer å tilføre et slikt utvalg enn nettopp Åpen Kirkegruppe, mener ÅK's leder, Åsmund Aksnes.