Åpen Kirkegruppe

Få med deg Andreas sin preken

Fredag 4. oktober hadde vi besøk av Andreas Alexander Nordvang-Sanvold Fosby, eller Andreas blant venner. Gjennom samtale, gudstjeneste og kirkekaffe ble vi kjent med den tidligere ateisten som nå er prest i Østerås kirke. Dessuten er han åpen homofil, og han har akkurat rundet sine første 30 år..  

Med utgangspunkt i fortellingen fra da Jesus gikk på vannet, delte han sine tanker. Og han minnet oss om at også Peter gikk på vannet.
Du kan lese hele prekenen til Andreas her. Du finner den som en pfd-fil til høyre.