Åpen Kirkegruppe

Fri oss fra "Til helhet"

Vi er alle skapt i Guds bilde - med den legningen og den identiteten vi har. Da er det bare trist og oppleves krenkende at nettverket "Til helhet" tråkker på Guds skaperverk!
Her kan du lese Åsmund Aksnes, leder av Åpen Kirkegruppe, sine tanker omkring den aktuelle debatten.

Den siste tiden har det vært mye snakk om nettverket "Til helhet" som tilbyr såkalt "hjelp" til homofile og andre med en annen legning og kjønnsidentitet enn den heterofile. Vi aksepterer at det finnes forskjellig syn på ekteskap og legning. Men det er forstemmende at dette nettverket tilbyr hjelp til å bli "fri" fra egen legning. I århundrer har kristne med en annen identitet enn den heterofile fått høre at det er noe "feil" med dem. Noe de må "frigjøres" fra. Ja kjærlighet mellom menn var til og med forbudt fram til 1972. Da er det ikke så rart at mange opplever skam og angst i forbindelse med egen seksualitet. Det er i dette farvannet vi opplever at "Til helhet" fisker. Legning er noe som er dypt og rotfestet i oss alle. Vi kan ikke se annet enn at "Til helhet" baserer seg på et syltynt vitenskapelig grunnlag for sin virksomhet. Vi er alle skapt i Guds bilde med den legning og den identitet vi har. Homofili er derfor like lite "galt" som heterofili. Noen få løsrevne sitater fra Bibelen kan ikke endre på det. Vi tror at Bibelen må leses som en helhet. Kjærlighet innenfor ansvarlige rammer er ikke galt og ikke noe man skal bli "fri" fra. Tvert imot. Åpen kirkegruppe vil derfor fortsatt tilby et fellesskap hvor alle kan være trygge på egen identitet.