Åpen Kirkegruppe

Frokostseminar på Interkulturelt museum

Om historieskriving, kjærlighet og heteronormativitet. 
Torsdag 20. juni kl 08.00-10.00 kan du bli med på et spennende seminar i Tøyenbekken 5 i Oslo.
Påmelding!

På '70-tallet vokste kampen for homofiles og lesbiskes rettigheter seg sterk og gjeldende. Hvordan vedlikeholdes og videreføres historien i dag? Er det den heteronormative diskursen som fremdeles dominerer forskningen? Hvordan kan vi i dag gi plass slik at alles historie blir sett og hørt?

Innledning ved representant for Skeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen. Panelsamtale.
Frokost fra kl 08.00. Seminar fra kl 08.30 til kl 10.00.
Se vedlagte pdf hvor også praktiske ting med påmelding står.