Åpen Kirkegruppe

Hør Kim Friele

13. mai er du velkommen til Nasjonalbiblioteket for å høre Kim Friele i samtale med Ida Berntsen om "Slik jeg husker det"!

Kim Friele er en av de virkelig store forkjemperne for skeive i Norge. Mandag 13. mai kl 19.00 kan du selv høre henne i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110 ved Solli plass i Oslo. En unik invitasjon!

Her kan du lese mer om arrangementet: https://www.nb.no/hva-skjer/slik-jeg-husker-det-kim-friele-i-samtale-med-ida-berntsen/

Gratis inngang