Åpen Kirkegruppe

Hvem skal styre Den norske kirke?

Mandag 26. august kl 18.00 er dette tema under en diskusjon i Litteraturhuset i Oslo.
Arrangør er  Åpen folkekirke i Oslo bispedømme og Nominasjonskomiteens liste i Oslo bispedømme.

Åpen Kirkegruppe er ikke en del av Den norske kirke. Vi er en tverrkirkelig organisasjon. Likevel er vi opptatt av hva som skjer i det største kirkesamfunnet i Norge!
Søndag 8. og mandag 9. september er det lokalvalg i Norge. Da er det samtidig valg av nye representanter til menighetsrådene og bispedømmerådene i Den norske kirke. Bispedømmerådet sender sine legater til Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste organ. Og det var Kirkerådet som i 2017 vedtok likekjønnet vigselsliturgi! Så det er viktig for oss skeive hvilke holdninger og meninger de som velges inn i bispedømmerådene har.
Vi planlegger en pressemelding rundt hvilke lister ÅK mener folk bør bruke ved bispedømmerådsvalget.

Men nå kan du altså høre mer om valget og framtiden ved å delta på dette møtet på mandag. Gratis adgang.
Les mer om det her!