Åpen Kirkegruppe

Hvordan lese Bibelen?

Bibelen bør leses gjennom Jesus. Vi kan ikke følge den ordrett.

Mange har meninger om hvordan man skal lese Bibelen. Skal vi lese den - og følge den - slavisk ord for ord, eller skal vi forstå budskapet på en annen måte?
Anne Berger Jørgensen, pensjonert misjonær. sokneprest og fengselsprest. reflekterte over dette da hun hold sin preken i Åpen Kirkegruppe 2. mars 2018.

I vedlegget kan du lese Annes preken.