Åpen Kirkegruppe

KRIK må akseptere skeive som ledere på linje med andre

I Åpen Kirkegruppe har vi møtt skeive ledere i KRIK som er blitt fortalt at om de lever ut sin kjærlighet til en person av samme kjønn, kan de ikke fortsette som ledere i organisasjonen. Hva gjør det med disse unge lederne? Hvilke problemer skaper KRIKs holdning overfor alle de 15 000 jentene og guttene i alderen 13-25 år som KRIK har som medlemmer, hvorav garantert mange er skeive og i en svært krevende fase i livet?
De siste dager er det blitt kjent gjennom media at KRIK i august skal behandle spillereglene for lederne. Det betyr i praksis at de skal bestemme om en skeiv leder er skikket til å være leder i organisasjonen basert på om han eller hun lever ut sin seksuelle legning eller legger lokk på den. Tilsvarende spørsmål stilles neppe overfor heterofile ledere...
Her kan du lese leder i Åpen Kirkegruppe, Åsmund Aksnes, sitt innlegg om saken.

Vi hadde håpet at referansegruppen kunne anbefale en lignende praksis som Den norske kirke. Nemlig at man lever med to syn på ekteskapet. Nå har ikke KRIKs styre behandlet dette ennå, og vi håper på en mest mulig åpen holdning til mennesker som identifiserer seg som LHBT+. KRIK gjør et viktig arbeid blant unge mennesker. Unge som ofte er i en prosess hvor de er usikre på egen identitet. Da har man også et stort ansvar. Vi hører så ofte om det "klassiske" ekteskapssynet, at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne. At et syn er klassisk betyr imidlertid ikke alltid at det er godt og rett. Vi håper at konklusjonen blir at også de som elsker et menneske av samme kjønn er velkomne også som ledere i KRIK.