Åpen Kirkegruppe

Kristin Gunleiksrud Raaum kommer også på fredag!

Det blir en litt annerledes samling på fredag. Ikke bare skal vi oppleve Henning Meling gjennom samtale og sang. Nei, også Kirkerådets leder, Kristin Gunnleiksrud Raaum, kommer!

Det er som kjent valg til menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke 8. og 9. september. Seieren om likekjønnet vigselsliturgi som vi vant på Kirkerådet i 2017, kan bli utfordret om "feil" mennesker blir valgt inn i bispedømmerådene. Det er nemlig krefter i gang for å reversere vedtaket fra 2017!
Kristin er naturlig sterkt engasjert av denne kampen og anbefaler oss å bruke listene fra Åpen Folkekirke. 
På fredag vil hun fortelle mer om valget, hvorfor vi bør stemme og hvorfor det er viktig å stemme på Åpen Folkekirke!

Ja, vi ser deg vel på fredag?