Åpen Kirkegruppe

Neste messe: 6. oktober

Fredag 6. oktober kl 18.30 er du hjertelig tilstede på gudstjeneste for oss skeive!

Hver første fredag i måneden (utenom sommerferie og høytider) møtes vi i Frogner kirkes kapell, Bygdøy allé 36 i Oslo. Vi starter med gudstjeneste kl 19.30 og rusler så over til kirkestuen på den andre siden av Frogner kirke for en prat og noe å bite i.

6. oktober er det Gunnar Farsund som leder gudstjenesten. Han var prest i den første gudstjenesten for 41 år siden, var prest på den første gudstjenesten vi hadde etter at Kirkerådet vedtok den nye vigselsliturgien for likekjønnede, og blir altså prest 6. oktober. En skikkelig fighter i skjeives kamp for rettigheter og anerkjennelse som like normale som alle andre! Gunnar har fortsatt noe å formidle...