Åpen Kirkegruppe

Neste samling: 3. mars

Hver første fredag i måneden, bortsett fra i ferier, møtes vi i Frogner kirkes kapell for messe og påfølgende kirkekaffe og prat.
Det er godt å møte andre kristne skeive, så vær hjertelig velkommen!

Klokkeslettet er 19.30, og adressen er Bygdøy allé 36 i Oslo. Kapellet ligger i bakgården til venstre for selve Frogner kirke.

Fredag 3. mars er det Anne Berger Jørgensen (bildet), pensjonert misjonær og prest, som forretter.

Mens det ikke er klart hvem som skal lede oss fredag 7. april, vil Kari Veiteberg være presten vår 5. mai, mens Tor B. Jørgensen vil være vår "hyrde" fredag 3. juni.