Åpen Kirkegruppe

Ny logo!

Åpen Kirkegruppe er mer fargerik enn noen gang! Alle skeive, uansett hvilken retning de føler seg hjemme i, skal finne åpne dører i Åpen Kirkegruppe. Ja, vi er et kristent fellesskap som fokuserer på det mest sentrale i Jesu budskap til oss: Nestekjærligheten! Den kjenner ingen grenser...

Åpen Kirkegruppe har kjempet skeives kamp i 43 år. De som har stått fremst i kampen for å bli anerkjent som skeive, har gjort en fantastisk jobb. Seieren om likekjønnet vigselsliturgi i Den norske kirke er først og fremst vunnet gjennom innsatsen de har gjort gjennom Åpen Kirkegruppe!
Men fortsatt må vi kjempe. Som den tverrkirkelige organisasjonen Åpen Kirkegruppe er, vil vi nå framover fokusere mye mer på de konservative og karismatiske kirkesamfunnene og organisasjonene hvor skeive fortsatt blir satt utenfor, hvor skeive fortsatt ikke kan være ledere på linje med andre, hvor våre skeive venner fortsatt virkelig sliter. Selv i populære organisasjoner som KRIK (Kristen Idrettskontakt), kan i dag medlemmer som lever som de er skapt, ikke ha lederverv. Skal vi godta det? Nei!!!
Ny logo signaliserer ny giv i Åpen Kirkegruppe. Vi skal ta vare på historien, men vi skal være en gruppe som ikke slår oss til ro før alle kristne i alle mijøer er fullt ut aksepterte.
Etter hvert kommer det også ny hjemmeside og mye annet vil skje. Men alt tar tid når vi alle jobber på frivillig basis.
Kanskje du har lyst til å gjøre en innsats? Skriv til post@apenkirkegruppe.org eller sms eller ring til Åsmund på tlf. 45237454 eller Per på tlf. 90586963.