Åpen Kirkegruppe

Finn fram bryllupsmarsjene!

Endelig kan likekjønnede par gifte seg i Den norske kirke. Gratulerer! Vi feirer med ekstra gode kaker til kirkekaffen etter gudstjenesten i Frogner kirkes kapell førstkommende fredag (3/2)!

Mandag 30. januar 2017 ble den merkedagen som alle skeive håpet på: Nå kan vi gifte oss - på lik linje med heterofile par - i kirken vår!

Hele 83 av Kirkemøtets 112 representanter sa ja til dette historiske vedtaket om en ny liturgi for likekjønnede. Allerede 1. februar kunne den tas i bruk.
Vedlagt finner du den nye liturgien, så det er bare å forbedere seg!