Åpen Kirkegruppe

Årsmøte i Åpen Kirkegruppe tirsdag 7/5 kl 18.00. Meld deg på!

I år blir årsmøtet i Åpen Kirkegruppe avholdt helt separat - som et eget møte, det blir altså ikke avholdt i sammenheng med en av de månedlige samlingene våre.
Tidspunktet er altså tirsdag 7. mai, og stedet er Kirkestuen, rett nedenfor Frogner kirke  Bygdøy allé 36 i Oslo.

Her kan du lese mer om sakene og laste ned dokumenter.

Vi ber om at du melder deg på pga. matserveringen.

Det skjer mye positivt i Åpen Kirkegruppe for tiden. Kan vi kalle det en revitalisering? Dette ønsker vi å fortelle om, og vi ønsker at årsmøtet skal være med å stake ut kursen videre. Da er det godt å ha godt med tid til å prate sammen.
Uten mat og drikke...: I løpet av kvelden blir det servert både gryterett, dessert og kaffe/te. For ikke å bomme totalt på mengden mat, er det fint om du kan melde deg på årsmøtet ved å sende en e-post. Men glemmer du det, er du selvfølgelig fortsatt like hjertelig velkommen!

Alle kan delta, men kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019, kan avgi stemme. Er du ikke allerede medlem, kan du enkelt melde deg inn her og nå.

Årsmøtedokumenter er lagt ut her. Se til høyre på siden - der finner du 3 stk. pdf-filer.

Etter selve årsmøtedelen er avsluttet, vil årsmøtedeltakerne bli informert om følgende:

 • Gjennomførte endringer for samlingene siden høsten 2018
 • Endringer i oppslutningen
 • Målgrupper videre
 • Ny logo
 • Ny hjemmeside
 • Mer informasjon ut
 • Medlemsverving
 • Oslo Pride/Regnbuemesse
 • Nye kampsaker
 • Økonomi framover

 

AGENDA FOR ÅRSMØTET/DOKUMENTER

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å signere protokollen
 5. Årsmelding for foregående år
  Du finner den vedlagt som pdf-fil
 6. Regnskap for foregående år
  Du finner det vedlagt som pdf-fil
 7. Eventuelle endringer av vedtekter og navn
 8. Forslag til nye vedtekter finner du vedlagt som pdf-fil 
  Forslag til nytt navn: "Åpen Kirkegruppe" (Dagens navn: "Åpen Kirkegruppe for homofile og lesbiske, Oslo (ÅK Oslo)")
 9. Budsjett for inneværende år
  Du finner det vedlagt som pdf-fil
 10. Fastsetting av kontingenter for kommende år
 11. Valg av styremedlemmer
  1. Kandidat som styreleder: Åsmund Aksnes (dagens styreleder)
  2. Kandidater som styremedlemmer: Trond Laksaa (37 år fra Narvik), Karina Maier (50 år fra Oslo), Thomas Solvang (30 år fra Oslo), Tim F. Steinsveen (20 år fra Røyken) og Per Winterstad (67 år fra Larvik).
 12. Valg av valgkomite og dens leder
 13. Valg av revisorer
  Kandidater er Bjørn Henry Heggedal og Kar Edvin Moksnes
 14. Eventuelt

Da håper vi så mange som mulig har anledning til å komme på dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
styret