Åpen Kirkegruppe

Årsmøte i Åpen Kirkegruppe tirsdag 7/5 kl 18.00

I år bir årsmøtet i Åpen Kirkegruppe avholdt helt separat som et eget møte, det blir altså ikke avholdt i sammenheng med en av de månedlige samlingene våre.
Tidspunktet er altså tirsdag 7. mai, og stedet er Kirkestuen, rett nedenfor Frogner kirke  Bygdøy allé 36 i Oslo.

Her kan du lese mer om sakene og laste ned dokumenter,

Det skjer mye positivt i Åpen Kirkegruppe for tiden. Kan vi kalle det en revitalisering? Dette ønsker vi å fortelle om, og vi ønsker at årsmøtet skal være med å stake ut kursen videre. Da er det godt å ha godt med tid til å prate sammen.
Uten mat og drikke...: I starten på kvelden blir det servert gryterett, senere en kakebit og kaffe/te. For ikke å bomme totalt på mengden mat, er det fint om du kan melde deg på årsmøtet ved å sende en e-post, helst innen søndag 5. mai. Men glemmer du det, er du selvfølgelig fortsatt like hjertelig velkommen!

Alle kan delta, men kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019, kan avgi stemme. Er du ikke allerede medlem, kan du enkelt melde deg inn her og nå.

Årsmøtedokumenter blir lagt inn her etterhvert som de er klare.

Før selve årsmøtedelen avholdes, vil årsmøtedeltakerne bli informert om følgende:

 • Gjennomførte endringer for samlingene siden høsten 2018
 • Endringer i oppslutningen
 • Nye fokusmålgrupper
 • Ny logo
 • Ny hjemmeside
 • Mer informasjon ut
 • Medlemsverving

 

AGENDA FOR ÅRSMØTET/DOKUMENTER

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å signere protokollen
 5. Årsmelding for foregående år
  Blir lagt ut som pdf-dokument her så snart den er klar.
 6. Regnskap for foregående år
  Blir lagt ut som pdf-dokument her så snart det er klart
 7. Eventuelle endringer av vedtekter og navn
  Forslag til nye vedtekter finner du som en pdf-fil til høyre for denne artikkelen
  Forslag til nytt navn: "Åpen Kirkegruppe" (Dagens navn: "Åpen Kirkegruppe for homofile og lesbiske, Oslo (ÅK Oslo)")
 8. Budsjett for inneværende år
  Blir lagt ut som pdf-dokument her så snart det er klart
 9. Fastsetting av kontingenter for kommende år
 10. Valg av styremedlemmer
  1. Kandidat som styreleder: Åsmund Aksnes (dagens styreleder)
  2. Kandidater som styremedlemmer: Trond Laksaa (37 år fra Narvik), Thomas Solvang (30 år fra Oslo), Tim F. Steinsveen (20 år fra Røyken), Per Winterstad (67 år fra Larvik) og Alexander Aandstad (22 år fra Nittedal). 
   Så langt har vi dessverre ikke lykkes å få noen kvinnelige kandidater, så tenk gjerne gjennom om du kjenner til mulige kandidater!
 11. Valg av valgkomite og dens leder
 12. Valg av revisor
 13. Eventuelt

OBS! Eventuelle saker du ønsker skal bli behandlet på Årsmøtet 2019 + eventuelle kandidater du vil foreslå til de forskjellige tillitsvervene, må meldes inn her senest innen tirsdag 23. mars 2019.

Da håper vi så mange som mulig har anledning til å komme på dette årsmøtet.

Med vennlig hilsen
styret