Åpen Kirkegruppe

Velg Åpen Folkekirkes liste! Legg til skeive fra Nominasjonslisten!

Samtidig med kommunevalget er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd i Den norske kirke.
Er du medlem der og over 15 år, kan du denne gangen velge mellom Bønnelista, Nominasjonslista og Åpen Folkekirke når du skal stemme inn folk til bispedømmerådene.
Her kan du lese hvorfor styret i Åpen Kirkegruppe 1) oppfordrer deg til å stemme og 2) ber deg velge Åpen Folkekirkes liste. Så kan du forsterke skeives representasjon ved å skrive inn inntil tre navn fra Nominasjonslista - tre navn på personer du vet er skeive.
Det er nemlig ikke selvsagt at Kirkerådets vedtak om likekjønnet vigselsliturgi fra 2017, blir stående framover. Sterke krefter ønsker å reversere vedtaket. Det må bare ikke skje...

Her får du en vennlig enkel presentasjon av de tre alternativene:

Velger du Bønnelista, stemmer du på kandidater som aktivt vil omgjøre Kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigselsliturgi fra 2017. De ønsker altså å reversere det som først og fremst Åpen Kirkegruppe har kjempet for i 43 år. Dette sier de ikke i klartekst, men det er likevel en kjent sak.
For mer informasjon: Se www.bonnelista.no.
Vi fraråder deg på det sterkeste å bruke Bønnelista.

Velger du Nominasjonslista, må du kjenne til kandidatene for å vite hva du egentlig stemmer på i og med at kandidatene ikke har noe felles program. De står med andre ord for en mangfold av oppfatninger. Noen kandidater er positive i forhold til skeive, andre det stikk motsatte. Å bruke Nominasjonslista kan derfor være et sjansespill. På nominasjonskomiteenes lister finnes det mange bra folk. Problemet er at det pågår en organisert kumuleringskampanje fra konservativt hold. Dermed kan disse listene bli et redskap for konservative krefter. De lyktes ganske godt med det ved forrige valg i 2015. Men Åpen Folkekirke vant likevel. Men vi vet jo ikke hvor godt organisert motkreftene våre er denne gangen.
For mer informasjon: Se www.nominasjonslista.no.
Vi fraråder deg å bruke Nominasjonslista.

Velger du Åpen Folkekirke, er kandidatene samstemte og forpliktet til å kjempe skeives sak. Så enkelt.
Bruk denne lista. Så kan du med fordel legge til inntil tre navn fra Nominasjonslista på folk du vet er skeive eller i det minste ønsker at skeive skal komme inn i bispedømmeråd og i Kirkerådet.
For mer informasjon: Se www.apenfolkekirke.no.
VI ANBEFALER DEG STERKT Å BRUKE ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE.