Åpen Kirkegruppe

Vi starter med messer igjen!

Etter en lang pause starter vi endelig med messer igjen! Vi satser på å arrangere to messer i Frogner kirkes kapell denne høsten, fredag 6. november og fredag 4. desember kl. 19.30. Prest kommer senere.

I forbindelse med Korona-pandemien er vi pålagt av helsemyndighetene å ha noen smitteverntiltak på plass. Maks  antall deltakere i kappellet er 20 personer så lenge pandemien pågår. Deltakere må fylle ut fornavn og telefonnummer i et skjema. Dette for å bistå helsevesenet med eventuell smittesporing. Skjemaene vil bli forsvarlig oppbevart og de vil bli destruert etter 10.dager. Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke delta.

Vi håper å kunne arrangere en enkel kirkekaffe i etterkant av messene.

Velkommen skal du være til Frogner kirkes kapell, Bygdøy Allé 36! Inngang til kapellet gjennom porten til venstre for selve kirken.