Åpen Kirkegruppe

Om oss

Om Åpen Kirkegruppe

Åpen Kirkegruppe er et kristent fellesskap for alle oss skeive. Vi ønsker å tilby et miljø for kristne skeive, uansett legning, å hjelpe dem som syns det er vanskelig å kombinere kristen tro med sin egen homofili. Vi ønsker å bryte ned grenser som stenger mennesker ute. Eller inne. Vi ser det som nødvendig å kunne være den vi er, uavhengig om andre mener det er å være annerledes.

Frigjøring er et sentralt ord for lesbiske, homofile, bifile og transer. Åpen Kirkegruppe ser det som viktig at alle slags skeive kan få hjelp til å få et positivt selvbilde og trygghet i seg selv. Vi ønsker å hjelpe mennesker med å være trygge i troen eller å finne tilbake til troen. Vi ser det som viktig at kristen tro kan reise oss og gjøre oss hele.

Åpen Kirkegruppe ønsker å være:

  • Et levende og frigjørende fellesskap
  • Et miljø som gir omsorg og trygghet
  • Et sted som gir utfordring til nytenkning, med mål å bidra til frigjøring.

 

Vi ønsker at den enkelte i Åpen Kirkegruppe vil:

  • Akseptere, respektere og glede seg over sin seksualitet
  • Bli bevisst at skeiv identitet er en viktig ressurs til personlig utvikling, nærhet til andre mennesker og til kristen tro og vekst.
  • Oppleve at skeiv seksualitet er en gave fra Gud som reflekterer Guds kjærlighet
  • Kjenne tryggheten og styrken ved å være hele mennesker, skapt i Guds bilde.

 

Åpen Kirkegruppe ble dannet i 1976. Hovedaktiviteten er egne kveldsmesser i Frogner kirkes kapell. Feiring av egne messer begynte allerede i 1976 i Capell Johannea i Majorstuen kirke, men ble noen år senere flyttet til lokalene i "Homohuset", der det i flere år ble holdt messer i et eget kapell som ble rigget opp hver fredag: "St Olav kapell". Lokalene i homohuset ble etter hvert for små, og messene ble flyttet tilbake til der det hele begynte, til Capella Johannea. I 2016 flyttet vi til Frogner kirkes kapell.

Åpen Kirkegruppe har grupper flere steder i landet. Gruppen i Oslo størst, men det er også en levende gruppe i Trondheim, mens gruppene i Rogaland, Hordaland nå ikke er aktive. Andre ÅK-grupper har også hatt aktiviteter på Sørlandet, i Vestfold, på Møre og i Troms, men disse har liten eller ingen aktivitet akkurat nå.

Dersom du er kristen og skeiv er du velkommen til å ta kontakt med Åpen Kirkegruppe i Oslo eller i Trondheim. Vi ønsker å være en positiv ressurs og et positivt miljø for deg. Dersom du har møtt problemer med avvisning eller mangel på forståelse i din egen menighet, vil Åpen Kirkegruppe kunne være et godt sted for å møte andre kristne skeive, og for å få påfyll av kristne tanker fra et litt annet ståsted enn det som de konservative kreftene innenfor norsk kristenliv har.

På våre nettsider finner du informasjon om våre aktiviteter, om kirkegruppas teologiske ståsted, kommentarer til de vanskelige bibelordene, og annen informasjon til medlemmer og interesserte.