Åpen Kirkegruppe

Arbeidsprogram

Åpen Kirkegruppe sitt arbeidsprogram

Pga. begrenset kapasitet i styret som har bestått av tre representanter og fordi styremedlemmene bor på ulike steder i landet, har målet for perioden 2013-2018 vært å holde hjulene i gang - med minium én gudstjeneste i måneden.
På årsmøtet 2018 ble imidlertid styret utvidet til fem representanter, og ambisjonene er å utvide arbeidsprogrammet framover. Det vll vi komme tilbake til høsten 2018.

Det siste areidsprogrammet har derfor vært det som ble vedtatt for 2012, vedtatt på årsmøtet 17.februar 2012

1. Teologisk
Styret i ÅK oppfordres til å jobbe for å holde messe en gang i måneden. Det åpnes for å se på både form og innhold. Videre må det rekrutteres nye messemedarbeidere.

Styret vil arbeide for at det i kirken utvikles en felles liturgi for vigsel av både
likekjønnede og ulikekjønnede par. Fram til det skjer, skal styret fortsette å
arbeide for at det blir tydelig hvilke prester og menigheter som tilbyr forbønn
for likekjønnede par som har giftet seg.

2. Regnbuemessen
Styret vil arbeide for at Regnbuemessen blir holdt under Skeive Dager i juni.
Regnbuemessen holdes i Oslo Domkirke eller i annen egnet kirke.

3. Sosialt miljø
Styret skal arbeide for at alle skal føle seg velkommen og inkludert i ÅK. Videre
oppfordres styret til å jobbe for å få opp aktiviteten blant medlemmene i Oslo.

4. Kirkepolitisk
Styret skal følge opp kampen mot undertrykking av lesbiske og homofile
innenfor kirkene og kristne organisasjoner, og bruke media for å synliggjøre temaet.

5. Organisatorisk
Styret skal holde kontakten med de andre ÅK-gruppene i Norge, og se på muligheten for at flere blir offisielle ÅK-grupper. 

6 Internasjonalt
ÅK synes det er viktig å støtte solidaritetsarbeid internasjonalt. ÅK skal være
representert på Europeisk Forums konferanse.

ÅK vil samarbeide med arrangørene av konferansen for LHBT prester og diakoner som arrangeres i Norge annethvert år, også høsten 2012. Det skal også jobbes for at deltakere fra konferansen blir invitert til en messe i ÅK og at de to felleskapene møtes.

Styret skal arbeide for at ÅK følger opp kontakten som er knyttet med kristne
lesbiske og homofile i Øst-Europa

7 Informasjon/kommunikasjon
Arbeidet med hjemmesiden og informasjon til medlemmer videreføres. Styret møter utvalgene ved behov. Styret skal fortsette å synliggjøre ÅK i media.

8 Praktisk organisering
ÅK har mange områder å arbeide på. Styret bes om å følge opp hvor det er kapasitet. Årsmøtet anerkjenner begrensningene som ligger i at få har verv i styret og de ulike utvalg og at det dermed blir mer for de som sitter i styret.