Åpen Kirkegruppe

Foreldregruppa

Foreldrenettverket i Åpen Kirkegruppe

Foreldregruppa i Åpen kirkegruppe har vært er et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppa ble startet i 1990 og hadde eget styre, vedtekter og medlemskontingent. Ved årsskiftet 2015/2016 ble den lagt ned. Om det er noen som ønsker dette tilbudet - og kan tenke seg å blåse liv i gruppa igjen - er det bare å ta kontakt med leder i Åpen Kirkegruppe.

Gruppen møttes to ganger i året i Oslo, for å snakke sammen om sine erfaringer. Mange foreldre trenger noen å snakke med etter å ha fått vite at de har et homofilt barn. Da kan det være godt å snakke med andre foreldre som er i samme situasjon. Foreldregruppa var også engasjert i opplysnings- og holdningskapende arbeid i egne familier, lokalmiljø, på arbeidsplassen og i menigheten. Dessuten arbeidet gruppa med aktuelle homopolitiske saker gjennom egne uttalelser og ved å støtte opp om Åpen Kirkegruppes arbeide.

Medlemslisten bestod av ca. 80 foreldre, og det var 20-30 som pleide å komme på de halvårlige møtene.

Foreldre å kontakte:

Oslo og omegn

Leder i Åpen Kirkegruppe; Åsmund Aksnes, tlf. 452 37 454

 

Vestfold og omegn

Ragnhild og Egil Aasheim, Skien

tlf. 35530662

Trygve Øvretveit, Hønefoss

tlf. 32123251

 

Østfold

Thorleif Ervum,

Klavestadhaugen

tlf. 69141035

 

Hedmark/Oppland

Anne-Rebecka Lindboe,

Kirkenær tlf. 62949980

 

Sørvestlandet/Rogaland

Heather og Charles Jourdan

tlf. 51621314

 

Vestlandet

Gunvor og Dag Møller,

Bønes tlf. 55122581

 

Midt-Norge

Ingeborg E. Myrbostad, Elnesvågen

tlf. 71262558

 

Nord-Norge

Ninny og Roald Riedl,

Bodø tlf. 75533441