Åpen Kirkegruppe

Internasjonale prosjekter

Her er en oversikt over arbeid som ÅK via European Froum for LGBT Christians er engasjert i.