Åpen Kirkegruppe

Styre

Styret i Åpen Kirkegruppe

Styret har det koordinerende og programmessige ansvaret i Åpen Kirkegruppe. Styremedlemmene velges for to år om gangen, og lederen velges for ett år.

Det avholdes årsmøte hvert år, hvor arbeidsprogrammet og retningslinjene for det kommende året blir vedtatt. Styret arbeider etter disse retningslinjene og skal følge opp arbeidsprogrammet gjennom hele året. Det skjer i hovedsak gjennom jevnlige styremøter, tilstedeværelse i debatter og på møter i andre organisasjoner.

Åpen Kirkegruppe Oslo: 

Åsmund Aksnes Leder
E-postadresse: leder@apenkirkegruppe.org
Telefon: 452 37 454

Trond Laksaa Økonomiansvarlig
E-postadresse: laksaa@me.com
Telefon: 990 15 63

Thomas Solvang

Tim Filip Steinsveen

E-postadresse:

post@apenkirkegruppe.org