Åpen Kirkegruppe

Organisasjon

Ledelsen i Åpen Kirkegruppe

Det avholdes årsmøte hvert år, hvor arbeidsprogrammet og retningslinjene for det kommende året blir vedtatt. Styret arbeider etter disse retningslinjene og skal følge opp arbeidsprogrammet gjennom hele året. Dette foregår gjennom jevnlige styremøter, tilstedeværelse i debatter og på møter med andre organisasjoner.

Ledelse: 
 

Robert Mellberg Solvang
Konstituert styreleder
E-postadresse: robert@aapen.no
Telefon: 45 18 50 50

Tilm Filip Steinsveen
Økonomisjef
E-postadresse: tim@aapen.no
Telefon: 94 18 24 25

Thomas Mellberg Solvang 
Kommunikasjonssjef
E-postadresse: thomas@aapen.no
Telefon: 45 45 76 90

Marcus Florén-Andersson
Kommunikasjonsrådgiver/medlemsansvarlig
E-postadresse: marcus@aapen.no
Telefon: 99 86 83 71

Trond Laksaa
Rådgiver
E-postadresse: trond@aapen.no
Telefon: 99 01 56 35

Åsmund Aksnes
Gudstjenesteansvarlig
E-postadresse: asmund@aapen.no
Telefon: 45 23 74 54

E-postadresse:

post@aapen.no

Telefon:

45 18 50 50