Åpen Kirkegruppe

Styre

Styret i Åpen Kirkegruppe

Styret har det koordinerende og programmessige ansvaret i Åpen Kirkegruppe. Styremedlemmene velges for to år om gangen og lederen velges for ett år.

Det avholdes årsmøte hvert år, hvor arbeidsprogrammet og retningslinjene for det kommende året blir vedtatt. Styret arbeider etter disse retningslinjene og skal følge opp arbeidsprogrammet gjennom hele året. Det skjer gjennom jevnlige styremøter, samarbeid med utvalgene, tilstedeværelse i debatter og på møter i andre organisasjoner.

ÅK Oslo: 

Åsmund Aksnes

Leder    

leder@apenkirkegruppe.org
tel. 452 37 454

Trond Laksaa -  Styremedlem (økonomiansvarlig) 990 15 635

Christine Iversen - Styremedlem (kontakt med Brønnøysundregistrene, etc.)