Åpen Kirkegruppe

Organisasjon

Ledelsen i Åpen Kirkegruppe

Det avholdes årsmøte hvert år, hvor arbeidsprogrammet og retningslinjene for det kommende året blir vedtatt. Styret arbeider etter disse retningslinjene og skal følge opp arbeidsprogrammet gjennom hele året. Dette foregår gjennom jevnlige styremøter, tilstedeværelse i debatter og på møter med andre organisasjoner.

Ledelse: 
 


Åsmund Aksnes 

Leder

Marcus Florén Andersson

Styremedlem
 

Trond Laksaa

Styremedlem


E-postadresse

leder@apenkirkegruppe.org