Åpen Kirkegruppe

Organisasjon

Ledelsen i Åpen Kirkegruppe

Det avholdes årsmøte hvert år, hvor arbeidsprogrammet og retningslinjene for det kommende året blir vedtatt. Styret arbeider etter disse retningslinjene og skal følge opp arbeidsprogrammet gjennom hele året. Dette foregår gjennom jevnlige styremøter, tilstedeværelse i debatter og på møter med andre organisasjoner.

Ledelse: 
 

Robert Mellberg Solvang
Styremedlem


Tilm Filip Steinsveen
Styremedlem

 

Thomas Mellberg Solvang

Styremedlem

 

Marcus Florén-Andersson
Styremedlem
 

Trond Laksaa
Styremedlem

Åsmund Aksnes
Styremedlem

E-postadresse

leder@apenkirkegruppe.org