Velkommen til medlemskap eller gi en gave

Bli medlem eller støttemedlem.

Kjøp gjerne vår jubileumsbok ÅK 40 år

Solnedgang Solnedgang Solnedgang Solnedgang Solnedgang Sol og himmel Foto: Lena Hagen

Våre visjoner

Vi ønsker at Åpen Kirkegruppe skal være:

 • et levende og frigjørende fellesskap
 • et miljø som gir omsorg og trygghet 
 • et sted som gir utfordring til nytenkning, med mål å bidra til homofil frigjøring.

Vi ønsker at den enkelte i Åpen Kirkegruppe vil:

 • akseptere, respektere og glede seg over sin seksualitet 
 • bli bevisst at homofil og lesbisk identitet er en viktig ressurs til personlig utvikling, nærhet til andre mennesker og til kristen tro og vekst. 
 • oppleve at lesbisk og homofil seksualitet er en gave fra Gud som reflekterer Guds kjærlighet 
 • kjenne tryggheten og styrken ved å være hele mennesker, skapt i Guds bilde.

Vi ønsker at Åpen Kirkegruppe overfor andre homofile og lesbiske miljøer skal:

 • være en aktiv deltager i lesbisk og homofil frigjøringskamp i Norge og internasjonalt 
 • skape grobunn for å delta i en konstruktiv debatt om livssyn og etikk 
 • være en brobygger mellom homofil frigjøring og kristen tro i forhold til organisasjonene og for den enkelte. 

Vi ønsker at Åpen Kirkegruppe overfor kirke og samfunn skal arbeide for:

 • å avdekke kirkelig undertrykkelse av lesbiske og homofile, og vise de konsekvensene som undertrykkelsen får for den enkelte 
 • å utfordre kirke og samfunn til å arbeide med spørsmål i forbindelse med kjønnsroller for å fremme et sant likeverd mellom kjønnene 
 • aksept av homofilt samliv som grunnleggende viktig ressurs i møte med spiritualitet og tro å møte kirkens uvitenhet og angst overfor homofile og lesbiske med informasjon, synliggjøring og forbønn.