ÅK sitt høringssvar til den norske regjeringen

ÅK sitt høringssvar til den norske regjeringen

 ÅK er opptatt av at det innføres et absolutt forbud mot alle handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Les hele høringsvaret på regjeringen.no 

Konklusjon:

ÅK er positive til Regjeringens initiativ til et lovforbud mot «konverteringsterapi». ÅK er opptatt av at det innføres et absolutt forbud mot alle handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er etter ÅKs mening avgjørende at lovverket sender et kraftfullt signal til samfunnet om at LHBTQ+-personer verken trenger eller har nytte av handlinger som har som formål å endre eller fornekte vår seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. ÅK mener derfor at slike handlinger på ingen måte kan beskyttes av religionsfrihet og vi mener heller ikke det bør være en aldersgrense for det absolutte forbudet mot «konverteringsterapi».

18.10.2021 10:54