Gudstjeneste på engelsk

Gudstjeneste på engelsk

Åpen Kirkegruppe inviterer til gudstjeneste i Frogner kirkes kapell 14. november kl. 19.00 på engelsk.

Åpen Kirkegruppe  invite to Mass in Frogner kirkes kapell 14 November at 7 p.m. in Engslish.

Pastor Sherry Frederickson fra American Lutheran Church in Oslo er liturg og gudstjenesten vil hovedsakelig gjennomføres på engelsk. Gudstjenesten etterfølges av sosialt samvær i kirken. 

Åpen Kirkegruppe invite to Mass in Frogner kirkes kapell 14 November at 7 p.m. Pastor Sherry Fredrickson from the American Lutheran Church in Oslo is the liturgist and the Mass will mainly be conducted in English. After the Mass, there will be a social gathering in the church. 


19.10.2021 09:48