Velkommen til temamøte om konverteringsterapi

Velkommen til temamøte om konverteringsterapi

SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021 KLOKKEN 19:00

Regjeringen har fremmet et lovforslag om regulering av konverteringsterapi. I den forbindelse vil Åpen Kirkegruppe levere et høringssvar. Som en del av ÅKs arbeid med høringssvaret ønsker vi å høre hva våre medlemmer synes om forslaget. Vi inviterer derfor til et temamøte i Frogner kirkestue.

På møtet vil vi innledningsvis høre innlegg fra to personer som har engasjert seg i spørsmålet om konverteringsterapi de siste månedene:
- Kjell Erik Ullman Øie, Kirkens Bymisjon: https://www.nrk.no/.../et-tilbakeskritt-i-homokampen-1...
- Professor emeritus Halvor Moxnes, Teologisk Fakultet, UiO: «Barn og unge må beskyttes mot overgrep» (Aftenposten, 14. juli 2021).
Etter innleggene åpner vi opp for samtale og innspill til ÅKs høringssvar. Vel møtt!

20.08.2021 13:32