Velkommen!

Åpen Kirkegruppe er et tverrkirkelig kristent fellesskap for alle skeive.
Selv om vi har vunnet kampen for at likekjønnede skal kunne gifte seg i Den norske kirke, er det langt igjen før enhver skeiv kan bli godtatt i alle miljøer, som den vi ønsker.å være. Vi må derfor kjempe videre for full anerkjennelse og respekt for den enkelte i alle trossamfunn i Norge. Internasjonalt er Åpen Kirkegruppe en del av Europeisk Forum som arbeider for at skeive skal bli akseptert i alle kristelige miljøer over hele Europa. Så det er fortsatt bruk for Åpen Kirkegruppe.

 • Sommergaven 2021
 • Vipps en gave
 • Sol og himmel Foto: Lena Hagen

Om Åpen Kirkegruppe

Åpen Kirkegruppe er et kristent fellesskap for alle oss skeive. Vi ønsker å tilby et miljø for kristne skeive, uansett legning, å hjelpe dem som syns det er vanskelig å kombinere kristen tro med sin egen homofili. Vi ønsker å bryte ned grenser som stenger mennesker ute. Eller inne. Vi ser det som nødvendig å kunne være den vi er, uavhengig om andre mener det er å være annerledes.

Frigjøring er et sentralt ord for lesbiske, homofile, bifile og transer. Åpen Kirkegruppe ser det som viktig at alle slags skeive kan få hjelp til å få et positivt selvbilde og trygghet i seg selv. Vi ønsker å hjelpe mennesker med å være trygge i troen eller å finne tilbake til troen. Vi ser det som viktig at kristen tro kan reise oss og gjøre oss hele.

Åpen Kirkegruppe ønsker å være:

 • Et levende og frigjørende fellesskap
 • Et miljø som gir omsorg og trygghet
 • Et sted som gir utfordring til nytenkning, med mål å bidra til frigjøring.

 

Vi ønsker at den enkelte i Åpen Kirkegruppe vil:

 • Akseptere, respektere og glede seg over sin seksualitet
 • Bli bevisst at skeiv identitet er en viktig ressurs til personlig utvikling, nærhet til andre mennesker og til kristen tro og vekst.
 • Oppleve at skeiv seksualitet er en gave fra Gud som reflekterer Guds kjærlighet
 • Kjenne tryggheten og styrken ved å være hele mennesker, skapt i Guds bilde.

 

Åpen Kirkegruppe ble dannet i 1976. Hovedaktiviteten er egne kveldsmesser i Frogner kirkes kapell. Feiring av egne messer begynte allerede i 1976 i Capell Johannea i Majorstuen kirke, men ble noen år senere flyttet til lokalene i "Homohuset", der det i flere år ble holdt messer i et eget kapell som ble rigget opp hver fredag: "St Olav kapell". Lokalene i homohuset ble etter hvert for små, og messene ble flyttet tilbake til der det hele begynte, til Capella Johannea. I 2016 flyttet vi til Frogner kirkes kapell.

Åpen Kirkegruppe har sine aktiviteter i Oslo.

Dersom du er kristen og skeiv er du velkommen til å ta kontakt med Åpen Kirkegruppe i Oslo. Vi ønsker å være en positiv ressurs og et positivt miljø for deg. Dersom du har møtt problemer med avvisning eller mangel på forståelse i din egen menighet, vil Åpen Kirkegruppe kunne være et godt sted for å møte andre kristne skeive, og for å få påfyll av kristne tanker fra et litt annet ståsted enn det som de konservative kreftene innenfor norsk kristenliv har.

Her på våre nettsider finner du informasjon om våre aktiviteter.